Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Dit document is bedoeld inzage te geven ten aanzien van ons beloningsbeleid. Het doel is om hierover transparant te zijn naar onze klanten toe en te voldoen aan de vereisten van de toezichthouder.

Onafhankelijk

Ons kantoor is geheel onafhankelijk . Hiermee bedoelen we dat wij geheel vrij zijn in ons advies naar de klant toe. Wij worden hierbij niet gehinderd en/of gestuurd door contractuele afspraken met verzekeraars of andere instellingen en kunnen derhalve per relatie en per te verzekeren risico kiezen voor de beste optie voor relatie.  Daarnaast heeft geen enkele aanbieder van financiële producten een stemrecht of aandeel in ons bedrijf.

Beloning/ onze inkomsten

Onze werkzaamheden worden betaald door de verzekeraars waar wij mee samenwerken en waar wij uw verzekeringen onderbrengen. Deze provisie is reeds opgenomen in de premie die bij u door de verzekeraar  rechtstreeks of via ons kantoor in rekening wordt gebracht.

Indien er een aparte vergoeding van toepassing is, dan informeren wij u vooraf over de hoogte van de vergoeding en waarvoor deze in rekening wordt gebracht.

Intern beloningsbeleid

Onze medewerkers ontvangen maandelijks een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze worden jaarlijks vastgesteld door de directie. Onze medewerkers ontvangen geen variabele beloning.

 

 

 

Vragen of meer informatie?